Pradžia | Gėrio menas

Kas mes esame

Šių laikų realybė atvėrė mums didžiules, labai įvairias ir kaskart vis tobulėjančias praktines galimybes. Deja, jos neretai nutolina nuo pasakose iškeltų dvasiškai didingų tikslų, ir tai, kas praktiška, užgožia šių tikslų prasmės ypatingumą ir svarbą visiems, kurie esame gyvi. Tačiau moralinė atsiskaitomybė prieš save ir kitus nėra beprasmė. Ji glūdi viduje – tai tavo jausmai, charakterio savybės, mąstymas, gyvenimo filosofijos suvokimas ir, galų gale, laisva valia.

Natūraliai kylantys kilnūs jausmai neieškant naudos sau, turi beribę vertinimo skalę, tačiau sykiu su tuo – visiškai elementarią, žmogišką. Taurūs tikslai suteikia akivaizdų dvasinį pasitenkinimą tau pačiam, tegu juos vykdyti ir nėra lengva, reikalauja nemenkų pastangų, tačiau tai pateisina tavo paties gyvenimo vertę. Koks džiugesys, kad vis labiau imame rūpėti vieni kitiems, pastebėti kam ypač sunku, nesiekdami grąžos, skiriame jiems savo laiką ir gerus jausmus.

„Gerumas nekainuoja!“ Tai įkvėpė ir paskatino Vytauto Kernagio fondo projekto GĖRIO MENAS atsiradimą.

Mūsų veiklos naujienos

2019-03-25

Nenuspėjama kasdienybė

Gali akylai stebėti, kokį eilinį pokštą jis čia iškrės, gali laužyti galvą įtempęs savo pastabumą bei logiką ir bandyti išaiškinti paslaptingąją dėlionę, bet jei nepavyksta, misiją spėti kas čia prie ko ramiai palieki kitiems, nes tai priklauso ne tik nuo akylumo, bet nuo būsenos ir nuotaikų taip pat.
2019-03-20

Nieko stebėtino…

Raktas atverti jausmus, paveikumas, supratimas ir įtaiga, priemonė sužadinti tam tikrą jausminę būseną. Muzika pati paveikiausia iš visų meno formų ir labai stipri kūrybinės valios išraiška. BET KURIS ČIA ATRANDA SAVO POZICIJĄ.
2019-03-07

Neįtikėtinas savaitgalis

Optines iliuzijas ir vaizdinius sukuriantys iliuzionistai – magai, lanksčiai manipuliuoja mūsų dėmesiu, ir taip, žinoma, jį apgauna. Magijos triukai nepaprastai sudėtingi, ir galų gale neišvengiamai pripažįsti juos ypatingu scenos menu.